Foto Erik van Hoorn

Home  Welkom  bij het MCC-orkest 
Informatie  MCC staat voor Musicerende Culturele Contactgroep, opgericht 9 Maart 1977, Ons doel         
Hoe het begon  is musiceren.  
Het orkest  Wij treden in hoofdzaak op in zorg- en verpleeghuizen maar ook op evenementen. 
Repertoire  Heeft u in een harmonie, carnavalsclub of  andere muziekvereniging gespeeld 
Agenda  dan bent u van harte welkom. 
Fotoboek  Wij repeteren op woensdag- en op vrijdagmorgen.
Links  Repetitie lokaal  Nico Schuurmanshuis Ketsheuvel 50  5231 PT  Den Bosch 
Jaar 2015  
  Programma voorjaar 2018             
Privacy Rekeningnummer NL44RABO0181901617      Inschrijfnummer K.V.K 1714423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Foto Ank Spierings